Kërkohet nga Kushtetuesja përshpejtimi i rastit të ‘Trepçës’ ose pezullim të të gjitha efekteve

Ky i fundit në emër të nëntë deputetëve të Kuvendit, ka kërkuar shqyrtimin e kushtetueshmërisë nga ana e Gjykatës Kushtetuese të Ligjit n3.05/L-120 për Trepçën, të miratuar në seancën plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, më datë 8 tetor 2016.

Komisioni gjatë shqyrtimit të kësaj çështje e parashtroi kërkesën për Gjykatën Kushtetuese që mundësisht të përfundoëj me këtë lëndë deri më datën 30.10.2016.

Duke e shtjelluar më tej këtë çështje Komisioni vendosi që nëse përshpejtimi i këtij rasti është i pamundur, atëherë Gjykata Kushtetuese të pezullojë të gjitha efektet e ligjeve tjera dhe akteve nënligjore që ndërlidhen me Trepçën deri në përfundimin e kësaj lënde nga Gjykata Kushtetuese.

Temat
Lajme

Të afërta