Drenusha më e veçantë në botë!

First Channel
First Channel

Kjo drenushë është shumë karakteristike.

Çfarë e bën të veçantë është shenja në formë zemre në kokën e saj.

First Channel

First Channel

Temat
Fun

Të afërta