Vallzon Prishtina

  • Prishtina vallëzon

    Sheshi i Prishtinës “Zahir Pajaziti” sot do jetë më i gjallë. Balet, valle popullore, vallëzime latine, modern, hip hop, zumba do jenë stilet që do të vallëzohet midis sheshi.pjesa 4
    29 Prill, 2016