UnaPhone Zenith

  • Telefoni më i sigurt në botë

    UnaPhone Zenith është telefoni më i sigurt që do të keni ndonjëherë, në sajë të një sistemi të mbyllur dhe pamundësisë për të instaluar aplikacione të palës së tretë.
    12 Maj, 2016