“Vizatoni njëri tjetrin për 30 minuta” – Detyrat e Babës

Banorët janë përballur me detyrën e re.

Ata për detyrë kanë pasur të vizatojnë njëri tjetrin.

Kri ka vizatuar Grekun.

Elmedina e ka vizatuar Krinë.

Greku e ka vizatuar Albiosin.

Magi Arditin.

Ndërsa Albiosi e ka vizatuar Magin, e Arditi Elmedinën.

Shihni vizatimet e tyre.

Temat
It's My Home

Të afërta