Zbulo cili ka qenë emri më popullor në vitin tënd të lindjes

Në çdo 2-3 vjet, një emër është më në modë dhe përhapet aq shumë saqë bëhet edhe emri më popullor i një viti të caktuar. Disa prej emrave që lindin vazhdojnë t’i rezistojnë kohës më shumë se të tjerët dhe zgjasin gati një dekadë – ose edhe më shumë, ndërsa të tjerët mbajnë një prej 365 ditëve para se të eliminohen nga lista.
Lexoni më poshtë për të parë se cilët nga emrat e fëmijëve kanë qenë më popullorë në vitin që keni lindur ju. Për djemtë dhe për vajzat në 65 vitet e fundit, sipas Social Security Administration.

Djem:
2015 Noah Liam Mason Jacob William
2014 Noah Liam Mason Jacob William
2013 Noah Liam Jacob Mason William
2012 Jacob Mason Ethan Noah William
2011 Jacob Mason William Jayden Noah
2010 Jacob Ethan Michael Jayden William
2009 Jacob Ethan Michael Alexander William
2008 Jacob Michael Ethan Joshua Daniel
2007 Jacob Michael Ethan Joshua Daniel
2006 Jacob Michael Joshua Ethan Matthew
2005 Jacob Michael Joshua Matthew Ethan
2004 Jacob Michael Joshua Matthew Ethan
2003 Jacob Michael Joshua Matthew Andrew
2002 Jacob Michael Joshua Matthew Ethan
2001 Jacob Michael Matthew Joshua Christopher
2000 Jacob Michael Matthew Joshua Christopher
1999 Jacob Michael Matthew Joshua Nicholas
1998 Michael Jacob Matthew Joshua Christopher
1997 Michael Jacob Matthew Christopher Joshua
1996 Michael Matthew Jacob Christopher Joshua

1995 Michael Matthew Christopher Jacob Joshua
1994 Michael Christopher Matthew Joshua Tyler
1993 Michael Christopher Matthew Joshua Tyler
1992 Michael Christopher Matthew Joshua Andrew
1991 Michael Christopher Matthew Joshua Andrew
1990 Michael Christopher Matthew Joshua Daniel
1989 Michael Christopher Matthew Joshua David
1988 Michael Christopher Matthew Joshua Andrew
1987 Michael Christopher Matthew Joshua David
1986 Michael Christopher Matthew Joshua David
1985 Michael Christopher Matthew Joshua Daniel
1984 Michael Christopher Matthew Joshua David
1983 Michael Christopher Matthew David Joshua
1982 Michael Christopher Matthew Jason David
1981 Michael Christopher Matthew Jason David
1980 Michael Christopher Jason David James
1979 Michael Christopher Jason David James
1978 Michael Jason Christopher David James
1977 Michael Jason Christopher David James
1976 Michael Jason Christopher David James
1975 Michael Jason Christopher James David
1974 Michael Jason Christopher David James
1973 Michael Christopher Jason James David
1972 Michael Christopher James David John
1971 Michael James David John Robert
1970 Michael James David John Robert
1969 Michael David James John Robert
1968 Michael David John James Robert
1967 Michael David James John Robert
1966 Michael David James John Robert
1965 Michael John David James Robert
1964 Michael John David James Robert
1963 Michael John David James Robert
1962 Michael David John James Robert
1961 Michael David John James Robert
1960 David Michael James John Robert
1959 Michael David James John Robert
1958 Michael David James Robert John
1957 Michael James David Robert John
1956 Michael James Robert David John
1955 Michael David James Robert John
1954 Michael Robert James John David
1953 Robert James Michael John David
1952 James Robert John Michael David
1951 James Robert John Michael David
1950 James Robert John Michael David

Vajza:
2015 Emma Olivia Sophia Ava Isabella
2014 Emma Olivia Sophia Isabella Ava
2013 Sophia Emma Olivia Isabella Ava
2012 Sophia Emma Isabella Olivia Ava
2011 Sophia Isabella Emma Olivia Ava
2010 Isabella Sophia Emma Olivia Ava
2009 Isabella Emma Olivia Sophia Ava
2008 Emma Isabella Emily Olivia Ava
2007 Emily Isabella Emma Ava Madison
2006 Emily Emma Madison Isabella Ava
2005 Emily Emma Madison Abigail Olivia
2004 Emily Emma Madison Olivia Hannah
2003 Emily Emma Madison Hannah Olivia
2002 Emily Madison Hannah Emma Alexis
2001 Emily Madison Hannah Ashley Alexis
2000 Emily Hannah Madison Ashley Sarah
1999 Emily Hannah Alexis Sarah Samantha
1998 Emily Hannah Samantha Sarah Ashley
1997 Emily Jessica Ashley Sarah Hannah
1996 Emily Jessica Ashley Sarah Samantha
1995 Jessica Ashley Emily Samantha Sarah
1994 Jessica Ashley Emily Samantha Sarah
1993 Jessica Ashley Sarah Samantha Emily
1992 Ashley Jessica Amanda Brittany Sarah
1991 Ashley Jessica Brittany Amanda Samantha
1990 Jessica Ashley Brittany Amanda Samantha
1989 Jessica Ashley Brittany Amanda Sarah
1988 Jessica Ashley Amanda Sarah Jennifer

1987 Jessica Ashley Amanda Jennifer Sarah
1986 Jessica Ashley Amanda Jennifer Sarah
1985 Jessica Ashley Jennifer Amanda Sarah
1984 Jennifer Jessica Ashley Amanda Sarah
1983 Jennifer Jessica Amanda Ashley Sarah
1982 Jennifer Jessica Amanda Sarah Melissa
1981 Jennifer Jessica Amanda Sarah Melissa
1980 Jennifer Amanda Jessica Melissa Sarah
1979 Jennifer Melissa Amanda Jessica Amy
1978 Jennifer Melissa Jessica Amy Heather
1977 Jennifer Melissa Amy Jessica Heather
1976 Jennifer Amy Melissa Heather Angela
1975 Jennifer Amy Heather Melissa Angela
1974 Jennifer Amy Michelle Heather Angela
1973 Jennifer Amy Michelle Kimberly Lisa
1972 Jennifer Michelle Lisa Kimberly Amy
1971 Jennifer Michelle Lisa Kimberly Amy
1970 Jennifer Lisa Kimberly Michelle Amy
1969 Lisa Michelle Jennifer Kimberly Melissa
1968 Lisa Michelle Kimberly Jennifer Melissa
1967 Lisa Kimberly Michelle Mary Susan
1966 Lisa Kimberly Mary Michelle Karen
1965 Lisa Mary Karen Kimberly Susan
1964 Lisa Mary Susan Karen Patricia
1963 Lisa Mary Susan Karen Linda
1962 Lisa Mary Susan Karen Linda
1961 Mary Lisa Susan Linda Karen
1960 Mary Susan Linda Karen Donna
1959 Mary Susan Linda Karen Donna
1958 Mary Susan Linda Karen Patricia
1957 Mary Susan Linda Debra Karen
1956 Mary Debra Linda Deborah Susan
1955 Mary Deborah Linda Debra Susan
1954 Mary Linda Deborah Patricia Susan
1953 Mary Linda Deborah Patricia Susan
1952 Linda Mary Patricia Deborah Susan
1951 Linda Mary Patricia Deborah Barbara
1950 Linda Mary Patricia Barbara Susan/revistaclass.al/

Temat
Fun

Të afërta