Themelohet konferenca e Rektorëve të universiteteve publike

Ministri i Arsimit, Arsim Bajrami, ka marrë vendim për themelimin e Konferencës së Rektorëve të institucioneve publike të arsimit të lartë.

Konferenca e Rektorëve do të jetë organ këshilldhënës, që do ta ndihmojë MAShT-in në orientimet e politikave programore të Institucioneve të Arsimit të Lartë në planifikimin, koordinimin, si dhe harmonizimin e planit buxhetor të këtyre institucioneve me Departamentin e Arsimit të Lartë, caktimin e kritereve për formulën e financimit të IAL në bazë të përformancës së treguar, funksionalizimin e sistemit të menaxhimit të informatave në institucioneve arsimore.

“Kjo trupë do të ndihmojë, po ashtu, edhe në harmonizimin i IAL dhe MAShT në planifikimin për numrin e regjistrimeve të reja të studentëve, orientimin e bursave studimore për studentët dhe aspektet tjera organizative të përgjegjësive të përbashkëta”, thuhet në një njoftim nga Ministria e Arsimit.

Temat
LajmeVend

Të afërta