Film dokumentar “Unë jam ti” – nga nxënësit (video)

image

Projekti i radhës nga nxënësit e shkollës “SHMU “SHOTE GALICA” Runik – Skenderaj është filmi dokumentar kushtuar nxënësve nga komuniteti RAE dhe nxënësve me aftësi të veçanta me titull “UNË JAM TI “ që në këtë shkollë janë të integruar në mësimin e rregullt dhe trajtohen në mënyrë të barabartë sikur nxënësit e tjerë në shkollë.
Ideatorë të këtij filmi dokumentar janë arsimtari i gjuhës angleze në shkollës SHMU ”SHOTE GALICA” Astrit M. Dervishaj, si dhe dy nxënësit Fisnik Miftari dhe Rinesa Miftari.

 

Temat
Përgjithshme

Të afërta